Štab CZ Občine Šentjernej pričel z delitvijo zaščitne opreme

7. 4. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 418