Štab Civilne zaščite Občine Šentjernej nadzira javne površine v občini

31. 3. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 434