Obvestilo o izdaji Šentjernejskega glasila

22. 3. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 396