Koronavirus – ukrepi Veterinarske zbornice Slovenije

17. 3. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 240