Ureditev parkirišča pri Podružnični osnovni šoli Orehovica.

804
V teku
orehovica, 8310 Šentjernej