Jernejeva bralnica na plac' – hiška za knjige brez doma

15. 11. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 75