Objavljen razpis za podjetja, s.p. in zadruge

30. 9. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 51