Izvajanje 24 - urne pogrebne dežurne službe

5. 5. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 77