Sporočila župana Občine Šentjernej

31. 3. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 91