V četrtek, 25. februarja, prebiramo prvo številko Šentjernejskega glasila v letu 2021

22. 2. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 49