NIJZ odsvetuje uporabo klorovega dioksida (ClO2) oziroma izdelkov »MMS - čudežni mineral« tudi v času COVID-19

08.01.2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 22