Zbiranje sredstev za pomoč ob potresu v Petrinji

30.12.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 72