Imenovan novi poveljnik štaba civilne zaščite

18.11.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 125