Imenovan novi poveljnik štaba civilne zaščite

18. 11. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 184