Obnova ceste na Tolstem vrhu

98.312,03 €
V teku
Začetek novembra 2020
28.02.2021

Podatki o financiranju