Hortikulturna ureditev na pokopališču v Šentjerneju zaključena

19.11.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 78