Hortikulturna ureditev na pokopališču v Šentjerneju zaključena

19. 11. 2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 173