Investicijsko vzdrževanje gozdne ceste Cerov Log – Škofovka

1107
59.900,00 EUR
Proračun RS
51.114,94 EUR
Zaključeno
31.10.2020

Podatki o financiranju