Obvestilo - odvoz grezničnih gošč

16.09.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 60