POVABILO k oddaji prispevkov in oglasov za junijsko številko Šentjernejskega glasila

3. 5. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 613