POVABILO k oddaji prispevkov in oglasov za februarsko številko Šentjernejskega glasila

12.01.2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 410