POVABILO k oddaji prispevkov in oglasov za decembrsko številko Šentjernejskega glasila

19. 11. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 890