POVABILO k oddaji prispevkov in oglasov za septembrsko številko Šentjernejskega glasila

1. 9. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 747