Rekonstrukcija križišča v Maharovcu zaključena

532.477,74 €
Direkcija RS za infrastrukturo
419.821,89 €
V teku
26.11.2019