Uredniški odbor Šentjernejskega glasila

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • SABINA JORDAN KOVAČIČ
  • MOJCA LAMPE KAJTNA
  • DARIJA KOVAČIČ
  • ANITA PETRIČ
  • ANDREJA TOPOLOVŠEK
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • SABINA JORDAN KOVAČIČ
  • VESNA LAKNER SOFRIĆ
  • ANITA PETRIČ
  • ANDREJA TOPOLOVŠEK
  • RENATA TURK