Vloga za pridobivanje zemljišč (ponudba za odkup), razpolaganje z zemljišči (prodaja, menjava), upravljanje z zemljišči (oddaja v najem) in obremenjevanje zemljišč (služnost)

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA