Ureditev pokopališča Gradišče pri Šentjerneju

215
96.312,00 €
V teku