Ureditev pokopališča Gradišče pri Šentjerneju

910
96.312,00 EUR
V teku