Gradnja vodovoda in plinovoda na odseku Šentjernej - Dobrava

485.923,16 €
EU projekti
V teku
10.02.2020
14.06.2020