JAVNA RAZGRNITEV dopolnjenega osnutka OPPN za razvoj območja med Levičnikovo cesto in Turopoljem.

01.10.2020 Petra K. (ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR ) 172
01.10.2020
Javna naznanila in razgrnitve
31.10.2020 do 23:59
350162-0001/2019
07/39-33-565
Pripombe na javno objavo