Javno naznanilo - načrt ZIR za primer bolezni pri ljudeh

22.09.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 52
22.09.2020
Javna naznanila in razgrnitve
22.10.2020 do 23:59