Javno naznanilo o javni predstavitvi osnutka občinskega Načrta zaščite in reševanja ob poplavah za Občino Šentjernej

21.09.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 45
21.09.2020
Javna naznanila in razgrnitve
21.10.2020 do 23:59