Zahteva za izdajo mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

Oddaja zahteve
Strošek upravne takse: Brezplačno
Rok za rešitev: 15 dni
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA