OBVESTILO OBČANOM - PRENOS OBRAČUNA STORITEV NA KOMUNALO NOVO MESTO D.O.O.

22. 9. 2021 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 158