Spoštljiv odnos do pokojnih se ne meri s številom sveč

15.10.2020 Občina Š. (ODDELEK ZA SPLOŠNE IN PRAVNE ZADEVE) 41