REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE ŠMARJE - PLETERJE – II. FAZA

210.300,00 €
Zakon o financiranju občin
189.030,00 €
Zaključeno
01.07.2020
18.09.2020