Izgradnja javne razsvetljave in zamenjava svetilk

V teku