Cesta od Šmalčje vasi do centralne čistilne naprave in zbirno reciklažnega centra je asfaltirana

56.300,00 €
Zaključeno
26.09.2019
09.10.2019