Cesta od Šmalčje vasi do centralne čistilne naprave in zbirno reciklažnega centra je asfaltirana