Omogočen lažji dostop s parkirišč do vrtca in šole

Zaključeno