Asfaltiranje cest v Hrastju, na Tolstem vrhu in Gor. Vrhpolju