Ureditev ceste v delu naselja Mokro Polje

Zaključeno

Podatki o financiranju