OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

Zahteva za izdajo PROJEKTNIH in DRUGIH POGOJEV  za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja  docx1
Zahteva za izdajo MNENJA v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

 docx2

Zahteva za izdajo MNENJA v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za NEZAHTEVNI OBJEKT

docx2.1

Vloga za izdajo LOKACIJSKE INFORMACIJE  docx3
Vloga za izdajo POTRDILA O NAMENSKI RABI PROSTORA  docx4

Vloga za izdajo POTRDILA O POGOJIH ZA SPREMINJANJE MEJE PARCELE

 docx5

Vloga za izdajo POTRDILA O DATUMU SPREMEMBE NAMEMBNOSTI  zemljišča v zemljišče za gradnjo stavb (ZUJF)  docx6
Vloga za izdajo potrdila o PREDKUPNI PRAVICI na podlagi ZAKONA O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE  docx7
Vloga za izdajo soglasja za POSEG V CESTNO TELO oz. VAROVALNI PAS OBČINSKE CESTE  docx8
Vloga za izdajo soglasja za IZREDNI PREVOZ PO OBČINSKIH CESTAH  docx9
Vloga za odmero KOMUNALNEGA PRISPEVKA  docx10
Vloga za PRIDOBIVANJE ZEMLJIŠČ (ponudba za odkup), RAZPOLAGANJE Z ZEMLJIŠČI (prodaja, menjava), UPRAVLJANJE Z ZEMLJIŠČI (oddaja v najem) in OBREMENJEVANJE ZEMLJIŠČ (služnost)  docx11
Pobuda za SPREMEMBO IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (OPN)  docx12
Vloga za izdajo dovoljenja o začasni ZAPORI OBČINSKE CESTE  docx13
Vloga za izdajo dovoljenja za obremenitev okolja s HRUPOM  docx14
Vloga za prijavo RAZPOREDA OBRATOVALNEGA ČASA gostinskega obrata (kmetije)  docx15
Vloga za izdajo soglasja za UPORABO JAVNE POVRŠINE  docx16

VLOGA ZA UVELJAVITEV ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA NOVOROJENCA

 doc17

OBRAZEC - VLOGA ZA ODDAJO TURISTIČNE TAKSE

 docx 

 

 

Jernejevonovi

KCPT LOGO

 

Projekti14do18

images/piso

 

galerije mapalink
 
11_2017 Vestnik

Statistika obiskov

5585047
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
1320
1733
3053
5571489
19152
64310
5585047
Moj IP: 54.221.75.115
Osveženo: 17:42:50