3. Rebalans proračuna za leto 2017

pdfOdlok_o_proračunu

pdfSplošni_del_proračuna

pdfPosebni_del_proračuna

pdfNRP 2017-2020

pdfObrazložitve

2. Rebalans proračuna za leto 2017

pdfOdlok_o_proračunu

pdfSplošni_del_proračuna

pdfPosebni_del_proračuna

pdfNRP 2017-2020

pdfObrazložitve

 

1. Rebalans proračuna za leto 2017

pdfOdlok o proračunu

pdfSplošni_del_proračuna

pdfPosebni_del_proračuna

pdfNRP_2017-2020

pdfObrazložitve

Sprejeti proračun za leto 2017

pdfObrazložitve -_I. del

pdfObrazložitve - II.del

pdfObrazložitve -III.del

pdfDopolnjen_predlog_proračuna-obrazložitev

pdfOdlok_o_proračunu

pdfSplošni_del_proračuna

pdfPosebni_del_proračuna

pdfNačrt_razvojnih_programov_2017-2020

Začasno financiranje januar-marec 2017

pdfSklep_o_začasnem_financiranju