Zaključni račun Občine Šentjernej za leto 2015

pdfsprejem zaključnega računa

pdfObrazložitve-1.del

pdfObrazložitve-2.del

pdfPosebni_del

pdfSplošni_del

pdfNačrt_razvojnih_programov

2. Rebalans proračuna 2015

pdfodlok o 2. Rebalansu proračuna 2015

pdfsplošni_del_proračuna

pdfposebni_del proračuna

pdfNačrt_razvojnih_programov

pdfobrazložitve_2. Rebalansa_2015

1. Rebalans proračuna 2015

pdfOdlok_o_1._Rebalansu_proračuna_2015

pdfSplošni_del_proračuna

pdfPosebni_del_proračuna

pdfNačrt_razvojnih_programov

pdfObrazložitve_1._Rebalansa_2015

Sprejeti proračun:

pdfIzvrševanje proračuna v polletnem obdobju 2015

pdfSplošni_del_proračuna_

pdfPosebni_del_proračuna

pdfODLOK_o_proračunu

pdfNačrt_razvojnih_programov_2015-2018

pdfObrazložitve_proračuna_za_leto_2015

pdfobrazlozitev_proračuna 2015_2. obravnava

pdfNačrt_razpolaganja_z_nepremičnim_premoženjem-stavba

pdfLetni_načrt_razpolaganja_z_nepremičnim_premoženjem

pdfLetni_načrt_pridobivanja_nepremičnega_premoženja

Začasno financiranje občine januar-marec 2015:

pdfsklep_zacasno_financiranje