Začasno financiranje

pdfSklep o začasnem financiranju v obdobju januar-marec

Sprejeti proračun

pdfOdlok o proračunu

pdfSplošni del proračuna 

pdfPosebni del proračuna

pdfNačrt razvojnih programov

pdfObrazložitve

Rebalans I. proračuna

pdfOdlok o 1. rebalansu proračuna