Sprejeti proračun

pdfOdlok o proračunu

pdfSplošni del proračuna

pdfPosebni del proračuna

pdfNRP

pdfObrazložitve

Rebalans I. proračuna

pdfOdlok o rebalansu proračuna