OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

Občinska uprava v okviru svojih pravic in dolžnosti opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge, ki jih v skladu z zakonodajo izvaja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev na področjih določenih z Odlokom o organizaciji in delovnih področij občinske uprave Občine Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2010).

Pri svojem delu je občinska uprava samostojna in deluje v okviru Ustave Republike Slovenije, zakonov, Statuta Občine Šentjernej in drugih veljavnih predpisov.

Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji oziroma družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj, izkušenj, podatkov in obvestil.

Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu in nalogam občinske uprave ter procesom, ki potekajo v občinski upravi.

Organizacija občinske uprave zagotavlja:
• zakonito, strokovno, učinkovito, racionalno in pravočasno izvrševanje nalog,
• smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi,
• koordinirano izvajanje nalog in učinkovito opravljanje projektnih nalog,
• učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog in vrednotenje kvalitete opravljenih nalog,
• usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev ter
• učinkovito sodelovanje z drugimi institucijami.

Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, ki je predstojnik občinske uprave.

Direktor občinske uprave vodi in usklajuje delo občinske uprave, skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini, opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi, na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole, predlaga županu sprejem določenih odločitev na podlagi predloga predstojnika organa občinske uprave.

ORGANIGRAM OBČINSKE UPRAVE OBČINE ŠENTJERNEJ 

ZAPOSLENI

pdfseznam_pooblaščenih_oseb

   Delovni čas občinske uprave

 

   POSLOVNI ČAS : URADNE URE:

   ob pon. in tor. od 7.30 do 15.00

   ob sredah od 7.30. do 17.00

   ob čet. in pet. od 7.30 do 14.00

ob pon. od 7.30 do 14.30

ob sredah od 7.30 do 16.30

ob petkih od 7.30 do 13.30

                                                                                             

 

 

 

 

    Ob torkih in četrtkih ni uradnih ur.


Jernejevonovi

KCPT LOGO

projekti

      [2014-2018]   [2018-2022]

images/piso

 

galerije mapalink
 
04_2019 Vestnik

 

Statistika obiskov

6115780
Danes
Včeraj
V tem tednu
V preteklem mesecu
V preteklem tednu
V tem mesecu
Skupaj
1277
1974
6479
6095322
41469
53432
6115780
Moj IP: 3.227.233.6
Osveženo: 13:28:18