OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

jernejevo 2018

Na prireditvah se bo fotografiralo za namen objave v Šentjernejskem glasilu, na  spletni strani Občine Šentjernej in v medijih.