OBČINA ŠENTJERNEJ

www.sentjernej.si

24.1.2019

Občina Šentjernej je v sredo, 23.1.2019, organizirala predstavitev projektov za vaščane vasi Drama, Roje in Mihovica. Sestanka se je udeležilo več kot 50 prebivalcev navedenih vasi. Predstavniki občine so predstavili namero gradnje vodovoda in plinovoda na relaciji Dobrava – Šentjernej, gradnjo hodnikov za pešce, avtobusnih postajališč ter javne razsvetljave v naseljih Drama in Roje ter širitev regionalne ceste na relaciji Drama in Šentjernej. Gradnja vodovoda in plinovoda bo izvedena v letošnjem letu, z DRSI pa potekajo  usklajevanja za sočasno gradnjo ostale infrastrukture.

Slika s sestanka investicija Roje Drama Mihovica2


Jernejevonovi

KCPT LOGO

projekti

      [2014-2018]   [2018-2022]

images/piso

 

galerije mapalink
 
04_2019 Vestnik