21.12.2018

Dela na DobraviciGroblje asfaltiranje

V Grobljah se končuje gradnja hodnika za pešce. Na Dobravici pa se končuje gradnja hodnika za pešce, javne razsvetljave in opornih zidov. Dela opravlja JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.