20.12.2018

V Hrastju in na Tolstem vrhu je potekalo asfaltiranje dveh odcepov cest v skupni dolžini 110 metrov. Dela so potekala v okviru rednega vzdrževanja občinskih cest na delih, kjer so bile ceste močno poškodovane. Dela je izvajalo podjetje JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej. V Gorenjem Vrhpolju je potekalo asfaltiranje ceste, ki je bila v celoti obnovljena po gradnji vodovoda. Gradnjo vodovoda v dolžini 150 metrov je v sodelovanju s tamkajšnjimi prebivalci financirala Občina Šentjernej, obnovo ceste je izvajalo podjetje JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej.

Asfaltiranje cest Hrastje Tolsti vrh