16.11.2018

Na relaciji Gorenje Vrhpolje – Cerov Log se končuje obnova vodovoda v dolžini  600 metrov. Izvaja se obnova 10 hišnih vodovodnih priključkov. S to naložbo bo bistveno izboljšana oskrba s pitno vodo v delu omenjenih naselij.

Vodovod Gor. Vrhpolje Cerov log 1