16.10.2018

20181016 104737 HDR

Delavci podjetja Malkom d.o.o. Novo mesto so poskrbeli za ureditev dela naselja Dolenje Mokro Polje v smeri proti Žerjavinu v sklopu projekta Hidravlične izboljšave. Obnovili so vodovod, vodovodne priključke, meteorno kanalizacijo in cesto.