12.10.2018

JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej gradi hodnik za pešce in javno razsvetljavo na Dobravici od Novomeške ceste proti regionalni cesti. Zgradili so večino opornih zidov, položili inštalacije za javno razsvetljavo ter odvodnjavanje ceste. Položeno je že večina robnikov za hodnik za pešce. Trasa rekonstrukcije je dolga 220 metrov.

20181012 131140 HDR