28.8.2018

PSC

Na območju PSC Šentjernej je zgrajena vsa podzemeljska infrastruktura. Izvajajo se dela za končno asfaltiranje.