1.6.2018

JP EDŠ, d.o.o. Šentjernej je v maju pričelo z nadaljevanjem gradnje hodnika za pešce v naselju Orehovica. Podjetje bo   zgradilo 100 metrski odsek ceste s pločnikom. Dogradila se bo javna razsvetljava, razširilo se bo cestišče, uredilo se bo odvodnjavanje zalednih vod ter meteorna in tudi deloma fekalna kanalizacija na tem odseku. Prav tako bo urejena brežina z opornimi zidovi v dolžini 80 m. Vrednost del po pogodbi znaša 51.836,60 evrov.

mms 20180531 164329